Een open haard of kachel is een sieraad voor de woonkamer. Maar elke open haard, of er nu gestookt wordt met vaste of gasvormige brandstoffen, heeft een goede rookgasafvoer nodig. De aanwezige trek in het schoorsteenkanaal is hierbij een bepalende factor. Een rookgasventilator zorgt voor voldoende trek en garandeert daardoor een feilloze werking van de open haard of kachel onder alle omstandigheden.

Houtgestookte haarden

Een slechte trek in het schoorsteenkanaal zorgt ervoor dat verbrandingsgassen niet goed naar buiten worden afgevoerd. De oorzaak van een slechte trek bij een houtgestookte haard is vrijwel altijd terug te voeren op een aantal punten:

  • Verkeerde afmetingen van het rookkanaal en/of de open haard
  • Nieuwe kachel met beter rendement wordt aangesloten op een bestaand schoorsteenkanaal (lagere temperatuur rookgassen)
  • Te weinig luchttoevoer in de woonkamer
  • Weersomstandigheden
  • Vervuild schoorsteenkanaal

Een goede rookgasventilator biedt in deze situaties de oplossing. Maar daarnaast zijn er nog meer voordelen te benoemen:

  • Het aansteken van de openhaard of kachel is veel eenvoudiger door een geforceerde afvoer (en dus zuurstoftoevoer).
  • Geen rook en geuren in huis

Dankzij een goede rookgasafvoer komt er geen hinderlijke, giftige houtrook in huis. Overlast in de vorm van prikkende ogen, benauwdheid, stank en roetaanslag op muren en plafonds behoren tot het verleden met een rookgasventilator.

Gezonder klimaat

Een betere trek zorgt voor een betere verbranding. Uit onderzoek (bron: SGS Arnhem) is gebleken dat door toepassing van een rookgasventilator de uitstoot van fijnstof en toxische PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) met 30-55% afnemen!

Oplossing voor elke haard

Er kan gekozen worden voor een horizontaal of verticaal uitblazende ventilator. Hierdoor kunnen de rookgassen geforceerd een richting uitgeblazen worden. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden wat betreft de plaats van uitmonding van het rookgaskanaal. Eventuele overlast van houtrook voor de omgeving wordt zo verkleind.
Er hoeft geen lang rookkanaal of hoge schoorsteen gebouwd te worden. Voor elke haard is er dus een oplossing beschikbaar.

Gasgestookte haarden

Ook voor gasgestookte haarden is het gebruik van een rookgasventilator mogelijk.
Het RSVG rookgasbeveiligingssysteem van Exodraft is speciaal ontworpen voor het veilig kunnen gebruiken van een open gasgestookte haard en is als enige in Nederland door GASTEC goedgekeurd. De verticaal uitblazende ventilator is voorzien van een ingebouwd meetsysteem met drukverschilschakelaar. Het meetsysteem garandeert een regelbare onderdruk in het gehele rookkanaal. Levensbedreigende situaties door het binnendringen van de onverbrande gassen (CO) die kleur en reukloos zijn, worden hiermee gegarandeerd voorkomen.

Juiste selectie

Om tot een juiste keuze te komen wat betreft het type rookgasventilator is veel informatie nodig. De grootte van de open haard of kachel en de diameter van het rookgaskanaal zijn cruciaal voor de selectie van de geschikte rookgasventilator. In combinatie met de juiste regeltechniek kan het geluid van de ventilator tot een minimum beperkt worden. Optionele geluiddempers dragen hier vanzelfsprekend ook aan bij.

Interresse?

Voor meer informatie over rookgasventilatoren en de mogelijkheden voor uw situatie en/of een offerte kunt u contact opnemen met ons via Verkoop@WildenborgHaarden.nl